Oferim servicii de Reparații apartamente la cheie, prestate de către meșteri calificați. Prețul pentru serviciile și lucrările noastre se stabilește dupa întilnirea cu clientul și evaluarea obiectului de lucru la fața locului. Dacă convenim asupra prețului, se va semna un contract de prestări servicii, dupa care vom începe lucrările. Plata pentru serviciile noastre se va face pe etape, în paralel cu desfășurarea lucrărilor de construcție sau reparație. De asemenea, dacă anterior alte persoane sau companii au efectuat anumite lucrări necalitative, noi putem veni să reparăm sau să finisăm reparația sau construcția dată, la un nivel adecvat normelor și standardelor profesioniste!

Ai nevoie de mai multe detalii? Contactează-ne  sau comandă o consultație gratuită!